گرافیک؛ هنری که باید شناسانده شود

گرافیک؛ هنری که باید شناسانده شود

گرافیک کار دیواندره ایی می گوید: در برخی موارد رایگان کار کردم تا شهروندان و مسئولین را نسبت به مسئله تبلیغات استاندارد و گرافیک آشنا کنم ...

ادامه مطلب ...