95

آرشیو "تحلیلی"

بی عدالتی در بازار…

بی عدالتی در بازار…

گرانی و گرانفروشی این روزها در بازار بیش از سالهای دیگر خود را نشان داده و گویا قرار است بیش از این نیز خودنمایی کند. البته این قصه‌ای تکراری در اقتصاد ایران است که هر سال بعد از تعطیلات نوروزی شیرینی تمامی ارزانی‌ها و...

ادامه مطلب ...