95

آرشیو "شهر زرینه"

زرینه هه وتو نگین برفی ایران غمناک شد

زرینه هه وتو نگین برفی ایران غمناک شد

دیشب بزرگمرد دشت اوباتو بر اثر عارضه قلبی جان را به جان افرین تسلیم گفت هرکسی شهر زرینه را با حاجی صدیق شهبازی می شناخت فوت این بزرگمرد غم و اندوه بزرگی را برقلب مردم شهر زرینه حک کرد و مطمنا کوچ همیشگی مردان بزرگ برای هر...

ادامه مطلب ...
دومین ایستگاه بادسنجی در زرینه اوباتو نصب شد

دومین ایستگاه بادسنجی در زرینه اوباتو نصب شد

رییس گروه مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق کردستان گفت: به منظور اجرای مطالعات و پتانسیل سنجی دقیق تر و کامل تر میزان سنجش باد در منطقه زرینه اوباتو از توابع شهرستان دیواندره، دومین ایستگاه باد سنجی در این منطقه نصب شد. ...

ادامه مطلب ...