شهر زرینه میزبان بازیهای سنتی ، محلی بومی

به گزارش بارانی نیوز مسابقات جوراب بازی با حضور روستاهای بخش کرفتو در شهر زرینه برگزار شد.

این مسابقات در دبیرستان شهر زرینه با حضور نماینده فرماندار(سیف الله کرمی ) ، بخشدار (دانشمند) شهردار زرینه (ناصح محمدخانی ) رئیس هیئت های ورزشی سنتی،محلی بومی (محمود یوسفی ) برگزار گردید.

رئیس هیئت های ورزشی سنتی  محلی بومی به بارانی نیوز گفت : دو تیم از یوزباشکندی مقامهای اول و دوم را به دست آورند و تیم روستای گومه ای مقام سوم این مسابقات را به دست آورد.

jorab1jorab2jorab (9) jorab (8) jorab (7) jorab (2) jorab (3) jorab (5) jorab (6) jorab (1) jorab (4)