به گزارش بارانی نیوز  آمار ولادت ، وفات ، طلاق و ازدواج شهرستان دیواندره در سال ۹۱ و ۹۲ را در جدول زیر مشاهده نمائید.

طلاق

ازدواج

وفات

ولادت

سال

۱۵۰

۱۲۱۴

۳۵۸

۱۴۲۹

۱۳۹۱

۱۵۸

۱۰۸۷

۳۷۳

۱۴۶۷

۱۳۹۲