رئیس شورای شهر دیواندره در مصاحبه با بارانی نیوز گفت: شوراهای شهر اگر چه از بطن جامعه برخواسته اند و با رای مستقیم توده مردم انتخاب شده اند اما متاسفانه از قدرت کافی در مدیریت شهری برخوردار نیستند به گونه ای که همین امر باعث می شود تا شورا در اجرای سیاستهای خود با مشکلاتی مواجه شود.

هژیر علوی با اشاره به یکی از این موارد گفت: نمونه آن طرح شورای شهر برای یکطرفه نمودن خیابان ۱۶ متری بود که پس از مصوب شدن در شورای ترافیک عقیم ماند در حالیکه شورا هدفش از اجرای این طرح آن بود که اولا خیابان ۱۶ متری توسعه تجاری و عمرانی پیدا کرده و ثانیاً بخشی از گره ترافیکی در ساعاتی از روز حل و فصل گردد.

وی تصریح کرد اگر چه هیچگاه شورای شهر در دوره چهارم از اهداف و برنامه هایش دست نخواهد کشید و افرادی را که در فکر سنگ اندازی و مختل نمودن این برنامه و اهداف هستند پس از تجربه یک سال شورایی ، شناسایی کرده و قطعاً در سال دوم شورایی شیوه های جدیدی را برای اجرای این اهداف حتی با وجود چنین افراد و افکار مضری که مانع توسعه و پیشرفت شهر شده اند، در نظر گرفته است.

علوی ادامه داد نکته ای که بسیار در خور توجه است و مردم خوب و فهیم شهرمان باید به آن آگاه باشند این است که بدانند واقعاً شورا تمام قدرت و امکانات را در اختیار ندارد تا بتواند با مشکلات به راحتی در افتاده و سریع برطرف نماید.

رئیس شورای شهر افزود می توان نمونه های بارز آن را در محله های فقیر نشین و توسعه نیافته خلیفه آباد ، زورآباد،بالای پارک مشاهده نمود که طی سالیان طولانی امروز بدین شکل در آمده است.

اما ساعتها فکر و هم اندیشی شورای شهر و درخواست از مسئولین استانی و شهرستانی برای حل این معضلات امروز روزنه ای از امید برای این محلات ایجاد گردیده است .

دوهکتار زمین برای اسکان و جابجایی ساکنین خلیفه آباد در کنار تعاونی مسکن کامیون داران در حال الحاق به محدوده شهر می باشد.

وی همچنین در باره مشکلات ساکنین شهرک گلشن گفت در محله زورآباد تخفیفات ویژه ای توسط شورای شهر برای افرادی که در کاربری های مسکونی ساخت و ساز نموده جهت دریافت پایانکار در نظر گرفته شده است.

علوی ادامه داد خیابانهای اصلی در این محله شن ریزی شده است و سخت و شبانه روزی پیگیری رفع مشکل افراد دیگری هستیم که در کاربریهای غیره در گذشته ساخت و ساز نموده اند و به امید خداوند بزرگ در سال دوم شورایی مصمم به پایان دادن به گرفتاریهای این دو محله هستیم.

وی در مورد افزایش سرانه فضای سبز بیان کرد پارک ملت را که هم اکنون در حال نوسازی آن هستیم در سال ۹۴ با شکل و شمایلی بسیار دیدنی و در خور شان مردم خوبمان تحویل خواهیم داد.

 همچنان که سرانه فضای سبز را در محلات توسعه داده ایم و سیاست هر محله یک بوستان را نیز ادامه خواهیم داد .

پارک جنگلی روبروی میدان بسیج را حتما با هماهنگی منابع طبیعی اجرا خواهیم کرد. آسفالت شهرکهای جدید، لکهگیری خیابانها و کوچه را باز هم در سال ۹۴ ادامه می دهیم.

علوی افزود معابر و سنگ فرش خیابانهای محلات و معابر اصلی و فرعی را با انقلابی در ایجاد پیاده رو سازی بادوام و ظریف آغاز خواهیم کرد.

البته نباید فراموش کرد که اعتبارات ملی و استانی تااکنون نبوده و هیچ امیدی هم نیست تا در آیند از این اعتبارات شهرداری استفاده نماید.

خودیاری و کمک مردم نیازی اساسی ماست . پس دست یاری گر شهروندان عزیزمان را می فشاریم.

نکته اصلی توافق با مالکین زمین ها و سرمایه گذاران است که توسعه شهر در گرو همکاری آنهاست .

وی در مورد کارهای فرهنگی گفت از چهره های فرهنگی ، نویسندگان ، شخصیتهای علمی، شاعران و هنرمندان به صورت ویژه ای تقدیر خواهد شد و به ورزشهای همگانی تیمی و فردی به لحاظ مالی و … کمک خواهد شد.

هژیر علوی در پایان عنوان کرد ضمن اینکه شورا از تمامی ظرفیتها برای رسیدن به اهدافش که همان پیشرفت شهر است استفاده خواهد کرد از همه اقشار مردم درخواست کمک و دعای خیر کرد. تا بتوانیم در کنار هم و برای هم به سوی توسعه و پیشرفت با آهنگی نو حرکت کنیم