به گزارش بارانی نیوز سید نظام مرتضی رئیس راه و شهرسازی دیواندره از آسفالت ۷۰ کیلومتر راه روستایی تا پایان سال ۹۴ خبر داد و گفت سال گذشته هم حدود ۶۳ کیلومتر آسفالت راه روستایی را  انجام دادیم.

مرتضی بیان کرد در سال جاری تا حالا ۲۰ کیلومتر آسفالت راه روستایی را انجام داده ایم و تا پایان سال ۵۰ کیلومتر دیگر را نیز آسفالت خواهیم کرد.

وی افزود چهارخطه کردن ورودی دیواندره از طرف سنندج هم به طول ۵ کیلومتر در اسرع وقت به بهره برداری خواهد رسید و در حال حاضر پیمانکار در آن قسمت فعال است.

رئیس راه و شهرسازی دیواندره تصریح کرد در سال جاری ۱۰ کیلومتر روکش آسفالت و  ۱۶۰ کیلومتر خط کشی جاده جهت کاهش خطرات احتمالی توسط این اداره انجام گرفته است.

وی در پایانگفتبرای ۳۵۰ هکتار اراضی ملی سند صادر شده است.