به گزارش بارانی نیوز در انتخابات هیئت رئیسه  شورای اسلامی شهر زرینه که در سالن جلسات شورا در این شهر برگزار شد منصور مولودی به عنوان رئیس شورای شهر زرینه انتخاب شد.

یوسف نادری سمت نایب رئیس شورا را صاحب شد و منصور حدادی به عنوان سخنگو و منشی در سال سوم فعالیت می کند.

سالار مرادی هم که سال اول به عنوان نماینده شورای شهر زرینه در شورای شهرستان دیواندره حضور یافت تاپایان این دوره عضو شورای شهرستان می باشد.