کارگاه آموزشی توجیهی در زمینه توانبخشی مبتنی بر جامعه CBR به منظور آموزش دهیاران بخش سارال دیواندره برگزار شد.
به گزارش بارانی نیوز، این کارگاه به منظور توسعه و پیشبرد اهداف طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) در راستای توانمند سازی و آگاه سازی دهیاران در روستای هزارکانیان برگزار شد.
در این کارگاه که توسط اداره بهزیستی دیواندره برگزار شده بود توضیحاتی در مورد قوانین و دستورالعمل مصوب شده در این خصوص برای شرگت کنندگان، بر شناسایی افراد معلول و استفاده از امکانات و منابع موجود محلی در جهت استقلال توانخواه تاکید شد.
کریمی مدرس این کارگاه در پایان اظهار داشت دستگاه های ذیربط در خصوص تغییر نگرش و دیدگاه افراد جامعه نسبت به معلولین و هم چنین افزایش فرصت الحاق اجتماعی معلول به جامعه باید همکاری و تعامل لازم وجود داشته باشد.

انتهای پیام/۹۲۰۰۱