نماینده محترم حوزه انتخابیه سنندج, دیواندره و کامیاران
سلام علیکم
بعداز چند دوره شرکت در انتخابات و سابقه مدیریتی و اجرای شما و اعتماد مردم در مقابل دیگر کاندیداهای دیواندره ای انتظاراتی از شما  می رفت که در دوره نمایندگی شما عملیاتی نشده است.
کاک احسن مردم دیواندره بعداز تمام ناملایمتی ها وبی توجهی به دیواندره انتظار داشتند شما تمام توان را بر شهرستان خود بگذارید همان جای که همه روز به روز چشم انتظار فعالیتهای شما بودند.
مردم دیواندره مشکل بزرگراه داشتند و اکثرا خانواده ها جوان خود را تقدیم این جاده کردند اما شما نتوانستید حتی یک متر بزرگراه را زیر بار ترافیکی ببرید. هرچند زحمت کشیدید چند کیلومتر ورودی دیواندره را افتتاح کردید اما اون جز طرح بزرگراه نیست. که با توجه به دوستی شما و وزیر راه انتظارات دیگری میرفت.
در بحث اشتغال بارها گفتید دنبال فعالیتهای هستم که جوانان بیکار را سروسامان دهم  اما علی رغم تلاشهاتون جوابتون رو ندادند و جوانان بیکار ماندند.
در حمایت از کردهای کشورهای همسایه خوب موضع گرفتید اما جوانان شهرما دارند از بیکاری به بیراهه کشیده میشوند.
جناب علوی انتظار مردم دیواندره آن بود نخبه هایشان را به بدنه وزارت خانه ها برسانید نه در شهر خودشون صندلی شون عوض بشه.
نسبت به اعتبارات بی خبر نیستیم اما از اعتبارات ورزشی که ریس جمهور دادند تنها دیواندره سهم نبرد کاش میدانستم موضع شما در این باره چی بود.
در پاک دست بودن شما شکی نیست ولی انتظارات در دیواندره از شخص شما بیشتر بود.
مردم دیواندره اگر برنامه هایتان برای دور بعدی بدانند شاید دوباره به صداقتتان رای دهند و شما را کمک کنند اما کار بیشتر می خواهند. تائید شدن شما نشانه صداقت شما بوده در حالی که دیگران هنوز در این موضوع گیر کرده اند.

هرچند افراد دیگر برای این شهرستان کاری انجام ندادند و هیچ یادگاری در این شهرستان ندارند تا در هنگام عبور از دیواندره از آن یادی بکنند اما به دلایل بالا از شما انتظارات بیشتری بود.

ادامه دارد…..

گروه بارانی خبر