حال و روز شهر دیواندره از لحاظ زیباسازی و مبلمان شهری خوش نیست به طوری که هر فردی از هر صنف و قشری که وارد دیواندره می‌شود نسبت به این قضیه گله مند است و وضعیت را مورد نقد قرار می‌دهد.

چند تصویر از فضای شهری شهر دیواندره و شهر کوچک زرینه قرار داده‌ایم قضاوت با مردم…..