بر اساس اعلام شورای نگهبان، ماموستا فایق رستمی و آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی به عنوان نمایندگان مردم کردستان به مجلس خبرگان رهبری راه یافتند.

بر اساس اعلام شورای نگهبان، ماموستا فایق رستمی و آیت‌الله سید محمد حسینی‌شاهرودی به عنوان نمایندگان مردم کردستان به پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری راه پیدا کردند.

استان کردستان با بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارای دو کرسی نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری است.

انتهی پیام/۹۲۰۰۱