اولین همایش ملی کرفتو در روزهای ۶ و ۷ خردادماه برگزار که روز اول همایش در مجتمع فرهنگی دیار به ارائه مقالات در مورد محورهای همایش پرداخته شد و روز دوم با اجرای  برنامه های فرهنگی و بازدید از غار کرفتو به پایان رسید.

عکاس/نوید صیدی مرادی