ناصر-کریمیان

ناصر کریمیان پژوهشگر مسایل اجتماعی در یادداشتی که در اختیار بارانی خبر قرار داده به بررسی برگزاری اولین همایش غار کرفتو در دیواندره پرداخته است.

بارانی خبر – تصور قبلی و شاید رایج عده ای بر این بود که دیواندره پتانسیل و ظرفیت فرهنگی لازم و وافی را برای برگزاری همایشی بزرگ و در خور عظمت و بلندای کرفتو را ندارد و احیانا نتواند از عهده آن برآید٬ اما اینک پس از اتمام همایش و بازخوردی که از آرا و نظرات شرکت کنندگان صاحبنظر در عرصه فرهنگ٬ تاریخ و تمدن ایران زمین گرفته شد گویای آن بود که با وجود مشکلات عدیده ساختاری به سبب فقدان امکانات رفاهی٬ همایشی آبرومند و ماندگار  بود که گاها مدعوین به اشکال مختلف از برنامه ریزی٬ پشتکار٬ اهتمام و بویژه روابط و مناسبات پایدار مابین مردم بومی و محلی تقدیر بعمل می آوردند.
نکته قابل تامل اینجاست که هر گونه اقدام و فعالیت فرهنگی و علمی نیازمند تکرار٬ مداومت و استمرار است و آنقدر بایستی تکرار و تکرار کرد که ملکه ذهن شود و به باور عمومی مبدل شود. واجازه ندهیم که روحیه یاس و ناامیدی بر ما مستولی گردد و ذهنیت و اندیشه « ما نمیتوانیم» را به « ما میتوانیم اگر بخواهیم» تغییر کاربری دهیم… ذهنیتی که در این همایش با  برگزاری مطلوب و در خور تحسین٬ رخت عینیت بر تن نمود.
نقطه عطف این همایش٬ هم افزایی٬ خرد جمعی و تلاش دسته جمعی و همکاری مردم بعنوان بدنه اصلی با مسئولین اجرایی و تصمیم ساز بود که در کمال تعامل و سعه صدر و احساس مسئولیت در برگزاری بهینه و مطلوب آن تلاشی وافر داشتند.
چرا که قبلا اشارت رفت آفت فرهنگی هر جامعه بخشی نگریستن و جزیره ای عمل کردن مسئولین و متولیان امر است که سبب میشود اندیشه واگرایانه و روحیه بی تفاوتی در قبال مسایل و اقدامات بلند مدت فرهنگی تبلور یابد موردی که در این اقدام فرهنگی بزرگ جای خود را به هماهنگی و سینرژی مابین مسئولین و دست اندرکاران بومی و محلی داد هر چند با نقطه مطلوب فاصله داریم…
با این تفاسیر٬ مردم فهیم و فرهنگ دوست دیواندره همراه و همگام با دست اندرکاران بومی و استانی با وجود مشکلات فراوان از عهده ی برگزاری همایش به خوبی برآمدند و به راستی و درستی بر این مدعای اینجانب صحه گذاشتند که در میان استان فرهنگی کردستان٬ دیواندره شهری متمکن و ثروتمند از لحاظ سرمایه اجتماعی است.
در پایان ضرورت دارد اشاره شود آنجا که مردم بایستی پای کار باشند با تمام قوا و فراتر از انتظار حضور یافتند الان بعبارتی توپ در زمین مسئولین استانی سازمان گردشگری در جریان است که با جذب سرمایه گذار و تسهیل شرایط کار و رفع موانع بوروکراتیک  زمینه احداث هتل یا اقامتگاهی درخور شان برنامه ها و اقدامات فرهنگی٬ اجتماعی شهرستان دیواندره را فراهم نمایند…

انتهای پیام/۹۲۰۰۱