بارانی خبر – خوانندگان افرادی هستند که در شادی‌هایمان پای ثابت هستند و از گذشته دور در مراسم‌های شادی کردها با خواندن آواز از شروع تا پایان مراسم مردم را شاد می‌کنند.

تعدادی از این هنرمندان یا زیر نظر اساتید یا به‌صورت ذاتی به خوانندگی روی می‌آورند. درگذشته نه‌چندان دور خوانندگان با استفاده از سازهای سنتی آهنگ می‌نواختند که بعدها کیبورد و استفاده از بلندگوها به عروسی‌ها آمد. «مهدی دهقان» ۳۸ ساله هنرمند دیواندره‌ای یکی از افرادی است که هم در نوازندگی کیبورد و هم در خوانندگی دارای شهرت و آوازه است.

این هنرمند بعد از ۱۸ سال هنرمندی را کنار گذاشت و اینک در شغل دیگری مشغول به کار است به این بهانه بارانی خبر با وی گفت‌وگوی کوتاهی داشت که می‌خوانید.

چند سال موسیقی کار کردی؟

از سال ۷۸مشغول موسیقی را بنا به علاقه‌ای که داشتم شروع و به‌صورت حرفه‌ای کیبورد کار می‌کردم.

چطور شد به موسیقی روی آوردی؟

به موسیقی علاقه زیادی داشتم و چون بیکار بودم خواستم از این راه امرارمعاش کنم.

در حال حاضر در کجا مشغول هستی؟

در یک شرکت که قطعات خودرو تولید می‌کند مشغول کار کردن هستم.

چطور شد شغلت را کنار گذاشتی؟

به دلیل اینکه در سال کلاً هفت ماه کار داشتیم و مابقی سال را بیکار بودم. و برخی از مردم به خاطر اینکه چشم دیدن پیشرفت هنرمندان را نداشتند هرروز از پیشوند و پسوند نامناسبی برای ما استفاده می‌کردند و از این می‌ترسیدم که بر روحیه دختر ۶ ساله‌ام تأثیر منفی داشته باشد.

کنار گذاشتن موسیقی سخت نیست؟

تمام وجودم، روح و روانم موسیقی بود اما بی‌مهری‌ها کاری کرد به غربت برم اما همچنان دیواندره را دوست دارم.

بیمه داری؟

نه متأسفانه نتوانستم پرداخت کنم. بااینکه در سال ۸۷ به بعد سه سال برای ارشاد کارکردم و در اکثر مراسم‌ها فرهنگی و هنری نوازندگی کردم اما هیچ مسئولی موسیقی ما را به رسمیت نمی‌شناخت.

درآمد عروسی رفتن واقعاً به این خوبی که مردم می‌گویند خوب بود؟

درآمدش خوب بود اما نه به این شدت که مردم ازش حرف می‌زنند.

برای دخترت چه برنامه‌ای داری؟

دوست دارم یکی از موسیقی‌دان‌های خوب کشور تبدیل شود . خودم رفتم اما تا آخرین لحظات دخترم رو در این راه کمک می‌کنم.