سید احسن علوی با اشاره به معرفی فرماندار و شهردار دیواندره در چند روز آینده،از احتمال انتخاب شهردار بومی و فرماندار غیر بومی برای تصدی پست ریاست فرمانداری و ریاست شهرداری دیواندره خبر داد.
 

نماینده مردم سنندج،دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی کردپرس به موضوع تصدی پست فرمانداری و شهرداری دیواندره اشاره کرد و توضیح داد:احتمالا تا چند روز آینده استاندار برای تصدی پست ریاست فرمانداریاشخاصی را معرفی می کند.

وی در خصوص این که آیا مشخص است چه کسی به ریاست فرمانداری دیواندره می رسد،گفت:هنوز مشخص نیست اما با توجه به گفتگویی هایی که با آقای استاندار انجام دادم،وی تاکید نمودند که تا چند روز آینده شخصی را در این پست منصوب کنند.

در مورد پست ریاست شهرداری هم چندین پرونده در شورای شهر دیواندره دست بررسی است و قرار است پس از بررسی سوابق و توانمندی ها شهردار نیز در چند روز آینده مشخص شود.

وی ادامه داد:برای پست شهردار،هنوز کس بخصوصی مورد نظر نیست و بررسی ها ادامه دارد و در صورت انتخاب، مراتب به رسانه ها اطلاع داده می شود.

وی در پاسخ به این سوال کردپرس که آیا احتمال انتخاب فرماندار و شهردار از افراد بومی وجود دارد ،گفت:برای پست شهردار احتمال زیادی وجود دارد.اما فرماندار هنوز مشخص نیست و بعید می دانم که فرماندار از دیواندره انتخاب شود.

انتهای پیام ۹۲۰۰۱