همزمان هفته وحدت نمایشگاهی از تابلوهای قرآنی ‘ناصر تمرخانی’ معلول جسمی حرکتی در نگارخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی دیواندره برگزار شد.

عکس: سید طاهر قضایی