سه مادر باردار و یک مادر بعد از فارغ شدند توسط نیروهای امدادی به بیمارستان های سطح استان منتقل شدند

به گزارش بارانی خبر، تیم های امدادی و راهداری که از هنگام و بعد از بارش با حضور در جاده های اصلی و فعلی مشغول به فعالیت بودند با هماهنگی های انجام شده سه مادر باردار را به مراکز درمانی انتقال دادند.
علی اشرف مرادی بخشدار کرفتو گفت: در روستاهای قلعه کهنه حبیبی ، گورباباعلی دیواندره و روستای برده رشه سقز سه مادر باردار به دلیل مسدودی جاده های روستای نتوانستند به مراکز درمانی مراجعه کنند.
وی افزود: با هماهنگی های صورت گرفته همکاری نیروهای امدادی و راهداری، نیروهای مرکز درمانی این سه زن باردار به بیمارستان منتقل شدند.
گفتنی است یک مادر باردار هم قبل از رسیدن نیروهای امدادی در روستای بست نوزاد خود را به دنیا آورد اما برای انجام اقدامات درمانی توسط بالگرد هلال احمر هم به همراه نوزاد به بیمارستان منتقل شد.
تشکر از شورای گورباباعلی و خانم دکتر و مامای مرکز بهداشتی درمانی گورباباعلی
انتهای پیام/۹۲۰۰۱