مدیر توزیع برق دیواندره: در حال حاضر ۲۸۷۵۲ اشتراک در دیواندره به شبکه سراسری برق متصل هستند

به گزارش بارانی خبر، سال ۱۳۳۵ شهرستان دیواندره از طریق موتور برق محلی که در اختیار شهردار بوده، برق دار شده است و از سال ۶۱ زیر نظر برق استان و از سال ۶۳ به برق سراسری متصل می شود.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان دیواندره اظهار کرد: برق شهرستان دیواندره از طریق ۲ پست فوق توزیع، ۱۰ فیدر فشار متوسط و هوایی نزدیک به  ۱۰۰۰ کیلومتر جهت تامین برق پایدار و مستمر انجام وظیفه می کند.

سینا چاره جو ادامه داد: در شهرستان دیواندره ۲ شهر و ۱۸۷ روستا با پوشش ۱۰۰ درصدی با استفاده از ۷۰۰ پست هوایی و ۲۸۷۵۲ اشتراک به شبکه سراسری برق متصل هستند.

وی افزود: یکی از اهدافی که این مدیریت در نظر گرفت تبدیل شبکه فرسوده به کابل خودنگه دار بود که مزایایی همچون جلوگیری از سرقت کابل، کاهش تلفات انرژی و رفع ضعف ولتاژ را دارا است.

چاره جو بیان کرد: در سال جاری ۳ میلیارد و ۴۷۹ میلیون تومان پروژه تعریف کردیم که در حال حاضر ۲ میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان آن به بهره برداری رسیده و مابقی هم در دست اجرا است.

وی افزود: مشکلاتی که برای اجرای پروژها و تک خوانی کردن کنتور های برق در روستاها داریم بحث معارض و مشخص نبودن مالک است که از لحاظ حقوقی اجرای پروژه ها را به تاخیر انداخته است.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان دیواندره گفت: وصول مطالبات در شهرستان وضعیت مطلوبی ندارد و از اول سال جاری تاکنون ۸۱ درصد وصول شده است که از مردم درخواست داریم در این زمینه همکاری کنند هرچه وصول مطالبات بیشتر شود شرکت هم می تواند خدمات بهتری ارائه دهد.

چاره جو درباره فعالیت های سال ۹۵ اظهار کرد: توسعه و بهبود روشنایی معابر، طرحهای کاهش تلفات، اصلاح شبکه برق روستایی، تکخوانی کردن ۲۶ روستا، تعویض کنتور الکترومکانیکی، توسعه شهری و روستایی از جمله اقداماتی بوده که انجام شده است.