اواخر سال ۹۲ جمع از اهالی محله خلیفه آباد که یک محله حاشیه نشین در شهر دیواندره است برای حل مشکل محله از خبرنگار بارانی نیوز خواستند برای رفع مشکل مشکلات این محله رسانه ای شود.

اولین گزارش من با تیتر “خلیفه آباد دیواندره در محاصره مشکلات شهری” همزمان با درج در سایت در روزنامه همشهری کردستان به چاپ رسید مدتها مردم این محله پیگیر نتیجه بودند و تا مرداد سال ۹۵ حدود ۲۰ خبر یادداشت و گزارش را در مورد این محله رسانه ای کردم و خبرگزاری ها مختلف هم به آن پرداختند.

در مرداد ۹۵ بار دیگر مردم این محله درخواست کردند گزارش دیگری تهیه شود. همزمان سه عضو شورا ( نیازی – سهرابی – عبدی) نیز به محله خلیفه آباد دعوت شدند و اعضا شورا هم نظراتی ایراد کردند در نهایت در حضور مردم محله بنده تماسی با فرماندار وقت جناب بهرام فاتحی داشتم و بعد از جمع آوری اطلاعات با معاون محترم عمرانی استاندار تماس گرفتم آقای قادری در این تماس قول دادند در اسرع وقت موضوع پیگیری و حل شود.

با پیگیری های اعضای شورا، شهردار و حمایت معاون عمرانی استاندار طرح کلیات ساماندهی در کمسیون ماده پنج تصویب شود

ناصح محمدخانی شهردار دیواندره گفت: تصویب این طرح که با پیگیرهای مجموعه شهرداری و همت شورای اسلامی به انجام رسید محله خلیفه آباد را ساماندهی خواهد نمود و شهرداری در انجام خدمات هرچه بیشتر به این محله توانایی بیشتری خواهد داشت. مهندس محمدخانی در پایان تصریح کرد این طرح نقش مهمی در تثبیت این محله خواهد داشت و با احداث سیل بند جلوی خطرات احتمالی آینده را برای این محله خواهد گرفت.

مردم خلیفه آباد در پیام از زحمات معاون عمرانی استاندار(امیر قادری) ، فرماندار قبلی( بهرام فاتحی) ، فرماندار (جعفر توان) ، اعضای شورا و شهردار دیواندره تشکر و خواستار تسریع در انجام خدمات شدند

 

خلیفه آباد مرداد ۹۵

خلیفه آباد سال ۹۲

خلیفه آباد مرداد ۹۵