اعضای هیات های اجرایی، نظارت و بازرسی انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان دیواندره انتخاب شدند.
 

به گزارش بارانی خبر؛ جمیل فرجی، روح اله آقایی، نامق خوبانی، فاضل امام زاده، توران فتحی، حسین مصطفی، اشرف احمدی و انور صالحی اعضای هیات اجرایی انتخابات شوراها را تشکیل می دهند که ریاست آن برعهده مهندس توان فرماندار شهرستان دیواندره است.
همچنین طی احکامی از سوی هیات نظارت بر انتخابات شوراها که برعهده نمایندگان مجلس می باشد، ناصر کریمیان، نامق فیضی، عطا احمدی، خلیل شهسواری و هادی یوسفی بعنوان اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای دیواندره منصوب شده اند.

از سوی دیگر و بنا به احکام صادره از سوی فریبا جواهرنشان مدیرکل بازرسی استانداری، ابراهیم عسکری، ناصر رنجبر و دکتر محمد شاه ویسی بعنوان اعضای هیات بازرسی انتخابات شوراهای شهر و روستا منصوب گشته اند.

ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از ۳۰ اسفند ۹۵ شروع و به مدت یک هفته انجام می شود.