امام جمعه دیواندره گفت: مسوولان باید خدمت به مردم را مغتنم بشمارند و نگذارند گاهی سیاسی‌کاری و موجب شود از خدمت به مردم غافل شوید.

ماموستا معروف خالدی در جلسه اقتصاد مقاومتی شهرستان دیواندره، اظهار کرد: انتخاب دیواندره به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی در استان مسوولیتی بسیار سنگین برای مسوولان است که باید در راستای رسیدن به هدف تلاش کنند.

امام جمعه دیواندره ادامه داد: اقتصاد ضعیف در جامعه بی‌ایمانی را به همراه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: دشمنان برای ضربه‌زدن به مردم کشور از هر دری وارد شدند اما نتوانستند کاری از پیش ببرند و امروز دست روی اقتصاد و تحریم گذاشته‌اند تا این مردم را از پای درآورند.

امام جمعه دیواندره اضافه کرد: در زمان پیامبر اسلام مسلمانان را محاصره و تحریم اقتصادی کردند اما سرمایه حضرت خدیجه در آن زمان به کمک مسلمانان آمد، امروز هم نیاز است سرمایه‌داران رسالت آن حضرت را انجام دهند و با سرمایه خود به کمک مردم و اشتغال استان و شهرستان بیایند.

خالدی تصریح کرد: خدمت به مردم را مغتنم بشمارید و نگذارید گاهی سیاسی‌کاری و جناح‌بازی موجب شود از خدمت به مردم غافل شوید.