به گزارش بارانی خبر  دکتر حسن بابایی رئیس هیات پهلوانی و زورخانه ای استان کردستان از زحمات آقای ولید خالدیان تشکر و آقای ادریس صیادی را به عنوان سرپرست این هیات در شهرستان دیواندره معرفی کرد.

وی در این حکم از سرپرست جدید خواسته است با استفاده از بهره گیری از برنامه های جدید و ایجاد تعامل بیشتر با ادارات، نهادها و خیرین گرانقدر در جهت گسترش ترویج منش پهلوانی تلاش کند.