رئیس تامین اجتماعی دیواندره از عملیات ساخت درمانگاه و انتخاب پیمانکار تا سه ماه دیگر خبر داد.

 زاهد رسولی رئیس تامین اجتماعی دیواندره در گفت و گو با خبرنگار کردپرس اظهار کرد: با پیگیری های مداوم مجموعه مدیران شهرستان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اعتبار ساخت درمانگاه تامین اجتماعی در دیواندره تصویب شده و تا سه ماه دیگر عملیات ساخت آن آغاز می شود.
این مسئول ادامه داد: شورا و شهرداری دیواندره با پیگیری فرماندار یک قطعه زمین را جهت احداث درمانگاه در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دادند.
رسولی با اشاره به تعداد بیمه شدگان بیان کرد: ۹ هزار و ۵۳۳ نفر بیمه شده اصلی و در مجموع با افراد تبعه بالغ بر ۲۴ هزار نفر تحت پوشش بیمه ای این اداره در دیواندره هستند.
وی ادامه داد: هفتصد و ۷۱ نفر مستمری بگیر و ۷۵ نفر بیمه بیکاری داریم که در مجموع بالغ بر ۲۸ هزار نفر تحت پوشش بیمه، مستمری بگیر و بیمه بیکاری را تحت پوشش داریم.
رئیس تامین اجتماعی دیواندره افزود: ۸۷۶ نفر در حال حاضر بیمه شده کارگری ساختمان داریم و ۱۲۰ نفر سهمیه امسال را نیز تاکنون جذب کرده ایم در صورت اختصاص سهمیه مابقی کارگران ساختمانی نیز تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.
زاهد رسولی گفت: سازمان بیمه تامین اجتماعی دو تعهد بلند مدت و کوتاه مدت دارد که بازنشستگی، ازکارافتادگی و مستمری بازماندگان جز تعهدات بلند مدت است. بیمه بیکاری، غرامت دستمزد، ایام بیماری، ایام بارداری و کمک هزینه وسایل پزشکی جز تعهدات کوتاه مدت است.
وی ادامه می دهد: در سال ۹۵ برای تعهدات بلند مدت بیش از ۵ میلیارد و ۴۸۳ میلیون تومان و برای تعهدات کوتاه مدت بیش از ۱ میلیارد و ۲۹۷ میلیون تومان پرداخت شده است.
این مسئول افزود: در سه ماهه اول سال ۹۶ نیز برای تعهدات بلند مدت بیش از ۲ میلیارد و ۲۷۸ میلیون تومان و برای تعهدات کوتاه مدت بیش از ۳۵۲ میلیون تومان پرداخت شده است.