مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دیواندره گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۷۵ هزار تن گندم از مزارع زیرکشت این محصول برداشت شو‌د.

حمیدرضا وزیری با اشاره به اینکه در هفته‌های آینده برداشت گندم در دیواندره آغاز می‌شود، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال در مجموع ۷۵ هزار تن گندم از مزارع دیواندره برداشت شود که تنها ۶۰ هزار تن آن مازاد بر مصرف کشاورزان است.

وی ادامه داد: سطح زیرکشت اراضی گندم در شهرستان دیواندره ۹۰ هزار هکتار است که سال گذشته بیش از ۱۱۵ هزار تن گندم تولید شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دیواندره افزود: امسال به دلیل کاهش میزان بارندگی و سرمای زودرس پاییزه و بهاره، شاهد کاهش میزان تولید گندم در شهرستان خواهیم بود.

وزیری افزود: برداشت گندم در شهرستان دیواندره تا اواسط شهریور ادامه خواهد داشت و در این راستا حدود ۳۵۰ دستگاه کمباین مشغول فعالیت خواهند بود.

مدیر جهاد کشاورزی دیواندره به فعالیت‌های این مدیریت در راستای مقابله با سن و علف‌های هرز در مزارع گندم این شهرستان اشاره کرد و گفت: ۳۷ هزار هکتار از گندم‌زارهای شهرستان دیواندره علیه سن سمپاشی شده و در سطح ۱۵ هزار هکتار نیز با علف‌های هرز مقابله شده است.

وی اعلام کرد: ۱۰ مرکز خرید شامل شرکت‌های تعاون روستایی، انبارهای غله، دو سیلو گندم و کارخانه آرد برای تحویل و خرید گندم‌ مازاد بر نیاز کشاورزان دیواندره‌ای در نظر گرفته شده است.

این مسوول تصریح کرد: به دلیل کشت زودهنگام نخود در شهرستان و استفاده از رطوبت زمین، امسال وضعیت این محصول در شهرستان دیواندره بهتر است.