وکلای شهرستان دیواندره با آقای اصانلو رئیس جدید دادگستری دیدار کردند

رئیس دادگستری دیواندره گفت:  دادگستری ملجا و مامن و پناهگاه مظلومان و کسایست که از همه جا بریده و قطع امید کرده اند.

اصانلو ادامه داد: وکیل می بایست با توجه به تجارب و تخصص خود و با اتکا به خداوند متعال ،اول باید ذی حق بودن موکل خود را تشخیص دهد و سپس ازتمام لوازم قانونی و مقررات استفاده نماید در نظر گرفتن رضای خداوند و توکل بر خداوند باید مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: رعایت اخلاق حرفه ای، اجرای عدالت، معاضدت و مشاوره رایگان برای مظلومان و نیازمندان و سعی در صلح و سازش مخصوصا در دعاوی خانواده از وظایف وکلا است.