با تخصیص آب لازم کشاورزی کردستان توسعه و صرفه اقتصادی بیشتری دارد.

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و رئیس اداره منابع آب دیواندره می گوید: ایران کشوری با وضعیت اقلیمی خشک و بیابانی که متاسفانه با این وضعیت نیز رکورد دار مصرف آب در جهان است که این موضوع آینده روشنی را برای بخش آب به ارمغان نخواهد آورد و استان کردستان نیز از این مهم مستثنی نیست.

«ولید خالدیان» ادامه می دهد: کردستان در بخش آب زیر زمینی به شدت آسیب پذیر و سفره های آب زیرزمینی حال مناسبی ندارد و سیاست های وزارت نیرو که در طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب گنجانده شده است به دلیل عدم حمایت مالی چندان موفق نبوده و افزایش افت و کاهش ضخامت آبخوان ها را در بر داشته است که باید برنامه ریزی ها به گونه رقم بخورد که بخشی از تخصیص سدهای استان در پروژه های تغذیه مصنوعی آبخوان های آبرفتی هزینه شود تا تعادل در دو بخش سطحی و زیرزمینی برقرار باشد.

وی می افزاید: کردستان یکی از استان های غربی کشور و قرار گرفته در دامان سلسله جبال زاگرس است که به واسطه ارتفاع قابل توجه از سطح دریا و وجود قلل مرتفع زاگرس دارای آب و هوای به نسبت معتدل و دارای بارندگی مناسب است نسبت به سایر استان های کشور به واسطه این ظرفیت مناسب بارندگی و جغرافیایی استان و همچنین جاری بودن رودخانه های پر آب که در بخش آب سطحی نیز مزیتی برای استان ایجاد نموده است  برنامه ریزی های کلان در سطح استان برای بخش آب را به سمتی سوق داده است.

به گفته این کارشناس، با مطالعه و احداث سد های متعدد، منابع آب سطحی و سیلاب های فصلی در مخازن سدها جمع آوری و برای سایر مصارف با اولویت شرب و کشاورزی قابل برنامه ریزی است و در حال حاضر نیز بیشتر سدهایی استان وارد فاز نهایی و با احداث شبکه های آبیاری قابل بهره برداری هستند و اما با توجه این ظرفیت مناسب در بخش آب سطحی و مخازن سدها و از طرفی منابع آب زیرزمینی موجود در آبخوان های دشت های آبرفتی استان از جمله دشت های شرق استان، ظرفیت و پتانسیل بالایی در ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری اقتصادی فراهم شده است.

رودخانه های استان به یکی از مخازن سدهایی احداثی منتهی می شوند

خالدیان بیان می کند: استفاده از این ظرفیت ها که نیازمند یک برنامه ریزی منسجم و مشارکت بخش عظیمی از ادارات اجرایی در حوزه های مختلف است، می تواند استان کردستان را به یک استان برخوردار در حوزه کشاورزی خاصتا تبدیل نماید و علاوه بر ایجاد مزیت های جدید بخشی از بیلان منفی دشت های شرقی استان را نیز جبران نماید.

وی اضافه می کند: تولید برق از طریق احداث نیروگاه های برق آبی که در پاره ای از سدها پیش بینی شده است و نزدیکی استان کردستان به کشورهای همچون عراق و صادرات در حوزه برق نیز بر اهمیت این بخش از اقتصاد استان می افزاید. و به صورت جزئی تر تامین آب شرب پایدار در روستاهای استان که از عوامل اصلی ماندگاری جمعیت روستایی است نیز می تواند به نوبه خود ضمن کاهش حاشیه نشینی و… به رشد اقتصاد روستایی نیز کمک نماید.

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی می گوید: با جمع بندی این موارد می توان به این نتیجه رسید که در حال حاضر خروج آب از استان بسیار محدود و بیشتر رودخانه های استان به یکی از مخازن سدهایی احداثی منتهی می شوند و با اختصاص تخصیص بهره برداری از سوی وزارت نیرو به استان کردستان نیز که روز به روز در حال افزایش است در آینده ای نزدیک شاهد استانی پر بار در حوزه آب و کشاورزی خواهیم بود.

ولید خالدیان تصریح می کند: استان کردستان در بحث سرمایه گذاری در حوزه هیدروتوریسم یا گردشگری آبی نیز باید به جد تلاش و از تمام ظرفیت مخازن و دریاچه پشت سدها و تاسیسات آبی بهرمند شود و یا صنایع جانبی همچون آب معدنی و…. راه اندازی کنند.

توقف احداث سدها در کردستان

رئیس منابع آب دیواندره می گوید: برای صنعت سد سازی مطالعات گسترده و مناسبی انجام و بیشتر این مطالعات وارد فاز اجرا شده است و امروز سدهای همچون؛ گاران، سیازاخ، زیویه، عباس آباد، چراغ ویس، ژاوه، آزاد، امیر آباد، سوال، سنگ سیاه، قوچم و تلوار سدهای هستند که از بعد از انقلاب اسلامی وارد مرحله اجرا و بهره برداری شده اند و در هر شهرستان چندین مطالعه در خصوص احداث انجام و در صورت موافقت های وزارت نیرو امکان اجرا خواهند یافت به عنوان مثال در حوزه شهرستان دیواندره سدهای همچون حسین آباد یا آله دره و سد سیر از این دست مطالعات است اما نکته که در این میان توجهی بدان نشده است مسایل اجتماعی، زیست محیطی و… احداث سدها است که به نوبه خود خسارات جبران ناپذیری را به بار آورده است و شاید میزان این خسارت ها با منافع حاصل برابری می نماید که این برابری منافع و خسارات شاید آلارمی ‌باشد برای توقف احداث سد در کردستان و ایران.

استفاده از تصفیه پساب فاضلاب ها

این کارشناس اظهار می کند: وزارت نیرو به عنوان متولی بخش آب، سرمایه گذاری زیادی روی بحث پساب حاصل از فاضلاب های شهری (انسانی)، صنعتی، بیمارستانی انجام داده و امروز با احداث تصفیه خانه های فاضلاب که در استان کردستان نیز روندی روبه رشد دارد در صدد است که ضمن کنترل مسائل زیست محیطی ناشی از پساب ها، مجددا این منابع را وارد چرخه آب در طبیعت نماید و از پساب تصفیه شده که خروجی تصفیه خانه های فاضلاب است در بخش صنعت و کشاورزی و شیلات و… استفاده نماید و یا استفاده از بخشی از فاضلاب برای تولید کود همه این اقدامات نشان از اهمیت آب است.

وی می افزاید: بخشی دیگر از سیاست های حوزه آب که امروز در استان کردستان در دست مطالعه و اجرا است عبارتند از ایجاد و استقرار بازار آب ، افزایش تشکل های آب بران برای افزایش مشارکت مردم در مدیریت منابع آب،  اقدامات فرهنگی و نهادینه کردن فرهنگ استفاده از منابع آب، در یک جمله امروز مدیریت منابع آب به سمتی پیش می رود که به عنوان یک سیستم جامع و یکپارچه باید مدیریت شود.