در حوزه اشتغال و خودکفایی ۳۷ میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریال برای ۲۱۴ مورد طرح اشتغال ایجاد شده در کمیته امداد دیواندره پرداخت شده است.

ئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دیواندره در گفت و گو با کردپرس اظهار کرد: یک هزار و ۸۳۱ خانوار با جمعیت ۳ هزار و ۵۶۷ نفر مددجو تحت پوشش داریم. که از این تعداد ۶۴۱ نفر دانش آموز، ۱۲۹ نفر دانشجو، ۹۹۸ نفر زنان سرپرست خانوار، ۶۶۷ نفر ایتام و فرزندان محسنین، ۳۰ نفر بیمار زمین گیر و تعداد ۱۷۰ نفر بیمار خاص و صعب العلاج هستند.

محمد ایازی گفت: پرداخت نقدی و مساعدت های غیر نقدی از قبیل تامین مسکن، جهیزیه و کمک به ازدواج نیازمندان و همچنین ایجاد تسهیلات لازم در جهت سلامت خانواده های نیازمند و تامین خدمات بهداشتی و درمانی و اقدام به بیمه های درمانی و اجتماعی آنان در حد امکانات بخشی از برنامه ها و اهداف کمیته امداد خمینی(ره) دیواندره است.

وی با اشاره به نحوه هزینه کرد صدقات جمع آوری شده افزود: ۱۲٫۴ درصد برای کمک به هزینه درمانی، ۱۸٫۲ درصد برای کمک به تهیه جهیزیه و هدیه ازدواج، ۱۸٫۲ درصد برای کمک به تعمیر و تکمیل مسکن مددجویان، ۵٫۴ درصد برای هزینه برگزاری دوره های آموزشی، ۱۵٫۳ درصد برای پرداخت کمک موردی به مددجویان، ۱۴٫۵ درصد برای پرداخت وامهای ضروری قرض الحسنه به مددجویان، ۵٫۴ درصد برای برگزاری اردو تربیتی و ۱۰٫۶ درصد برای کمک به تحصیل دانش آموزان و دانشجویان از صدقات جمع آوری شده هزینه شده است.

ایازی تصریح کرد: در حوزه اشتغال و خودکفایی ۳۷ میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریال برای ۲۱۴ مورد طرح اشتغال ایجاد شده پرداخت شده است. و در حوزه حمایت و سلامت خانواده ۲۲۹ مورد تسهیلات کارگشایی و ۱۳۰ مورد کمک به رفع سوء تغذیه کودکان زیر ۵ سال پرداخت شده است.

وی بیان کرد: مبلغ یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال برای ساخت ۵ مورد مسکن مددجویان شهری و مبلغ یک میلیارد و ۹ میلیون ریال برای بهسازی و مقاوم سازی ۸ مورد مسکن مددجویان روستایی پرداخت شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) دیواندره اظهار کرد: درآمد حاصل از ۳ هزار و ۹۹۶ صندوق صدقات به مبلغ ۶۵۸ میلیون ریال، درآمد زکات طی سال به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال، کمک حامیان به فرزندان ایتام و محسنین به مبلغ ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال و وجوهات امانی و شرعی به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۸۶۷ میلیون در حوزه مشارکت های مردمی بوده است.