رئیس توزیع برق شهرستان دیواندره گفت: تاکنون کنتور برق ۸ هزار مشترک شهرستان دیواندره تک خوانی شده است.

 سینا چاره جو درباره تبدیل شبکه فرسوده به کابل خودنگهدار اظهار کرد: تبدیل سیم های لخت به کابل های خودنگهدار از اولویت های شرکت برق دیواندره است که مزایایی همچون کاهش تلفات انرژی ، رفع ضعف ولتاژ و جلوگیری از سرقت کابل را دارد.

وی ادامه داد: در شهرک های جدید مانند اصناف و کارکنان شبکه احداث و ترانس های برق نصب شده است که بر اساس تعداد متقاضیان کنتور نصب خواهد شد. در محله های فاز یک و دو هم کابل های سیم به کابل خودنگهدار تبدیل شد.

چاره جو با اشاره به اینکه در سال جاری سهمیه ۱۵۰۰ کنتور تک خوانی را داشتیم افزود: در شش ماهه اول سال موفق به نصب ۲ هزار کنتور در روستاهای شهرستان شدیم و این اقدام ادامه دارد. روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار در اولویت بوده اند.

به گفته این مسئول، تا پایان سال ۲ هزار انشعاب دیگر تک خوانی می شود. از ۱۴ هزار انشعاب تا کنون ۸ هزار انشعاب تک خوانی شده است.

در سیستم باز فروش که اغلب در روستاها به اینگونه است، کنتوری مادر برای روستا نصب و مامور شرکت توزیع از طریق همان کنتور میزان برق مصرفی مشترکان و هزینه پرداختی را اعلام می کند.
مامور شرکت برق نیز که از اهالی خود روستا است، براساس کنتورهای فرعی که برای مشترکان نصب شده، هزینه قابل پرداخت را از اهالی دریافت می کند اما در سیستم تک خوانی، هر مشترک یک کنتور جداگانه دارد و مامور شرکت برق به صورت جداگانه نسبت به قرائت کنتور و چاپ قبض برای مشترکان اقدام می کند