آمار رویدادهای حیاتی(ولادت، فوت، ازدواج و… )  در سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش چشمگیری داشته است.

بارانی خبر، استان کردستان یکی از ۳۱ استان کشور ایران است با مساحت ۲۹۱۳۷ کیلومتر مربع و جمعیت ۱۶۰۳۰۱۱ نفر همچنین استان کردستان از ۱۰ شهرستان ۲۹شهر، ۳۱بخش، ۸۶دهستان و ۱۶۹۷آبادی دارای سکنه و ۱۸۷ آبادی خالی از سکنه بوده است. در این گزارش، مقایسه‌ای داریم بر آمار رویدادهای حیاتی (ولات، وفات، ازدواج و طلاق) ۶ ماهه اول سال جاری و ۶ ماه اول سال  ۹۶ در استان کردستان که هرکدام را به تفکیک در ادامه مشاهده می کنید.

در ۶ ماهه اول سال ۹۶ مجموعا ۱۵ هزار و ۵۱۹ نفر در کل استان متولد شدند که از این تعداد ۱۰ هزار و ۹۶۰ نفر در نقاط شهری و ۴ هزار و ۵۵۹ نفر در نقاط روستای به دنیا آمدند. به تفکیک جنسیت ۷ هزار و ۴۹۰ نفر دختر و ۸ هزار و ۲۹ نفر پسر بودند.

در ۶ ماهه سال جاری به نسبت سال قبل آمار تولد در کردستان کاهش چشمگیری داشت و ۷۷۹ نفر کمتر در این استان متولد شدند و آمار ۶ ماهه به ۱۴ هزار و ۷۴۰ نفر رسید که از این تعداد ۱۰ هزار و ۶۷۱ نفر در نقاط شهری و ۴ هزار و ۶۹ نفر در نقاط روستایی به دنیا آمده اند. به تفکیک جنسیت نیز ۷ هزار و ۱۴۵ نفر زن و ۷ هزار و ۵۹۵ نفر پسر بودند.

سه هزار و ۷۱۷ نفر در ۶ ماهه اول سال ۹۶ از این دنیا رفتند که از این تعداد ۲ هزار و ۳۶۴ نفر در نقاط شهری و یک هزار و ۳۵۳ نفر در نقاط روستایی زندگی می کردند. در شش ماهه سال ۹۷ به نسبت سال قبل تعداد مرگ و میر کمتری را در استان شاهد بودیم و آمار در این بازه زمانی به ۳ هزار و ۵۹۷ نفر رسید که از این تعداد یک هزار و ۴۷۹ نفر زن و ۲ هزار و ۱۱۸ نفر مرد بودند.

در شش ماهه سال قبل ۷ هزار و ۶۵۵ مورد ازدواج در استان به ثبت رسید که از این تعداد ۵ هزار و ۸۲۹ مورد در نقاط شهری و یک هزار و ۸۲۶ مورد در نقاط روستایی انجام گرفته است. در سال جاری نیز ۶ هزار و ۴۷۹ مورد به ثبت رسیده که ۵ هزار و ۶۵ مورد در نقاط شهری و ۱ هزار و ۴۱۴ مورد در نقاط روستایی انجام شده است. این آمار نشان می دهد نسبت به سال گذشته یک هزار و ۱۷۶ مورد کمتر ازدواج صورت گرفته است.

آمار طلاق نیز به مانند دیگر آمارهای حیاتی در کردستان روندی کاهشی داشت البته این کاهش به نسبت شدت کتری داشت به طوری که در سال جاری ۱۱۴ مورد طلاق کمتر به ثبت رسید. در شش ماهه اول سال قبل یک هزار و ۹۹۹ مورد و در سال جاری نیز یک هزار و ۸۸۵ مورد طلاق در استان به ثبت رسیده است.

آمار به تفکیک شهرستان ۶ ماهه اول سال جاری

در شهرستان سنندج ۴ هزار و ۱۸۰ نفر متولد، یک هزار و ۲۳۳ نفر فوت، یک هزار و ۸۳۱ مورد ازدواج و ۶۰۶ مورد طلاق به ثبت رسیده است.

در شهرستان سقز دو هزار و ۱۰۲ نفر متولد، ۵۲۵ نفر فوت، ۸۲۷ مورد ازدواج و ۲۹۷ مورد طلاق به ثبت رسیده است.

در شهرستان قروه یک هزار و ۱۹۰ نفر متولد، ۳۲۱ نفر فوت، ۹۰۸ مورد ازدواج و ۲۱۹ مورد طلاق به ثبت رسیده است.

در شهرستان ۸۷۴ نفر متولد ، ۲۶۰ نفر فوت، ۵۳۳ مورد ازدواج و ۱۲۰ مورد طلاق به ثبت رسیده است .

در شهرستان دهگلان ۶۲۹ نفر متولد، ۱۴۵ نفر فوت ، ۲۵۲ مورد ازدواج و ۵۲ مورد طلاق ثبت شده است. همچنین در شهرستان دیواندره ۶۸۴ نفر متولد ، ۱۷۵ نفر فوت، ۳۳۵ مورد ازدواج و ۷۶ مورد طلاق به ثبت رسیده است.