دو کودک دیواندره ای در حین عبور از یک کوچه به داخل کانال حفاری شده جلو یک ساختمان نوساز سقوط کردند.

صبح امروز دو کودک پنج و شش ساله دیواندره ای که با هم برادر بودند در محله شهرک بهداشت دیواندره از خانه خارج می شوند و در یک کانال حفاری شده سقوط می کنند.

این کانال توسط همسایه آنها که در حال وصل انشعاب آب شرب بوده سر تا سر عرض کوچه حفاری شده بود و به علت بارندگی های دیروز این کانال پر از آب شده بود .

یکی از همسایگان متوجه سقوط این کودکان می شود و آنها به بیمارستان انتقال داده می شوند یکی از کودکان قبل از ورود به بیمارستان جان خود را کامل از دست داده بود که توسط پرسنل قلب او احیا می شود اما هر دوی آنها دچار مرگ مغزی شده اند و در آی سی یو کودکان دیواندره بستری هستند.

گفته می شود این دو کودک طبق نظر پزشکان در حال حاضر شرایط اعزام به مرکز استان را ندارند و فعلا در بیمارستان امام خمینی دیواندره تحت مراقبت هستند.