به گزارش کردپرس،  طی مراسمی مرکز شبانه روزی خدمات جامع سلامت شهری و روستایی زرینه با حضور احسن علوی نماینده مجلس, فرماندار دیواندره, دکتر بیدارپور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و جمعی از مردم بخش کرفتو افتتاح شد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در حاشیه این مراسم اظهار کرد: از امروز این مرکز به صورت شبانه روزی به مردم ارائه خدمت می دهد. مرکز فعلی دارایی آزمایشگاه، دندانپزشکی، پزشک عمومی، ماما و … است.

فرزام بیدارپور ادامه داد: با پیگیری های انجام شده مجوز ارتقای این مرکز از وزارت بهداشت و درمان صادر و تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز برای خدمات شبانه روزی تامین شده است. این مرکز با دو پزشک مستقر کار خود را ادامه و ۳ ماما و تعدادی پرستار بنا بر نیاز به مجموعه اضافه خواهد شد

وی افزود: پرسنل این مرکز دو برابر افزایش داده شده و در سه شیفت کاری خدمات اورژانسی و سرپایی ارائه می شود. تمام تلاش خود را ارتقای سلامت و زیر ساخت های بهداشتی و درمانی در راستای ارایه خدمات شایسته به مردم بکار خواهیم گرفت.

شایان ذکر است مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی زرینه به  ۹۵۶ خانوار ۶۶۰۰ نفر در ۱۷ روستا و شهر زرینه  خدمات بهداشتی و درمانی ارایه می کند