95

آرشیو "انتخابات" " بایگانی مطالب سایت

شکل گیری مشارکت حداکثری در گرو تنوع کاندیداهای انتخابات است

شکل گیری مشارکت حداکثری در گرو تنوع کاندیداهای انتخابات است

رییس ستاد انتخابات استان کردستان مشارکت حداکثری مردم و برگزاری شکوهمند انتخابات را از اولویت های ستاد انتخابات استان ذکر کرد و گفت: شکل گیری مشارکت حداکثری مردم در انتخابات در گرو تنوع کاندیداها است. ...

ادامه مطلب ...