تانکر

شرکت آب منطقه‌ای کردستان اعلام کرد: از ابتدای امسال دو کامیون حامل مواد سوختی در رودخانه‌های شهرستان دیواندره واژگون شده است.

 شرکت آب منطقه‌ای کردستان اعلام کرد که واژگونی تانکرهای حامل مواد سوختی در حاشیه رودخانه‌ها و منابع آبی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که حوزه کیفی منابع آب استان را تهدید می‌کند.

بیشتر جاده‌های اصلی و مواصلاتی استان به موازات رودخانه‌ها احداث شده‌اند و از منابع اصلی تأمین کننده آب شهرها و روستاها هستند و این وضعیت همواره امنیت کیفی این منابع را در معرض تهدید جدی قرار داده است.

از ابتدای امسال تاکنون دو مورد واژگونی مواد سوختی در محدوده دیواندره رخ داده و اعضای مدیریت بحران شهرستان با واکنش سریع از ورود این مواد به داخل رودخانه‌ها و سایر منابع آبی جلوگیری کرده‌اند.