نمایندگان کردستان سوالی از رییس جمهور ندارند؟!

نمایندگان کردستان سوالی از رییس جمهور ندارند؟!

انتشار اسامی نماینده های امضا کننده طرح سوال از رییس جمهور، نکته ای جالب در دل خود داشت و آن هم اینکه بسیاری از نمایندگان مناطق محروم و پر مشکلی مانند کردستان سوالی از رییس جمهوری ندارند!...

ادامه مطلب ...