95

---

الگوی بد مصرف بلای جان فرهنگ ایرانی-اسلامی

الگوی بد مصرف بلای جان فرهنگ ایرانی-اسلامی

ایرانی ها اما به مصرف گرایی شهرت دارند.شاید هم علاقه به فرهنگ افراط و تفریط باعث شده که ایرانی ها از لحاظ مصرف بسیار بی ملاحظه عمل کنند.نگاهی به آمار سرانه مصرف لوازم آرایش، جراحی، مصرف آب ، مصرف مواد غذایی مختلف مانند نان...

ادامه مطلب ...