اقدامات مدیریتی برای کاهش خسارات سیل احتمالی در دیواندره

اقدامات مدیریتی برای کاهش خسارات سیل احتمالی در دیواندره

بعد از اطلاعیه های هواشناسی مبنی بر وقوع احتمال سیل، نقاط حادثه خیز شهرستان دیواندره شناسایی شد. شاید خطر سیل باعث شود مسئله وجود نقاط حادثه خیز برای همیشه حل شود. ...

ادامه مطلب ...