انسداد ٢٣ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان دیواندره

انسداد ٢٣ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان دیواندره

در راستاي طرح احيا و تعادل بخشي آب هاي زيرزميني تاكنون در سال جاري ٢٣ حلقه چاه غيرمجاز در شهرستان ديواندره پر و مسلوب المنفعه گرديد ...

ادامه مطلب ...