سوخت مناطق صعب العبور دیواندره توزیع شد

سوخت مناطق صعب العبور دیواندره توزیع شد

با توجه به صعب العبور بودن تعدادی از روستاهای شهرستان در فصل سرما تمام سهمیه خانوارهای این روستاها توزیع شده است. ...

ادامه مطلب ...