95

نوشته هایی با برچسب "تاریخ"

نشست تاریخ شفاهی پنج شهید انصار و مهاجر دیواندره با عنوان “پنج آذرخش” برگزار شد

نشست تاریخ شفاهی پنج شهید انصار و مهاجر دیواندره با عنوان “پنج آذرخش” برگزار شد

پیش همایش و نشست تاریخ شفاهی پنج شهید انصار و مهاجر دیواندره شامل شهیدان سیدرضا حسینی؛ بهزاد همتی؛ نجف یوسفی؛ حمید محمدیان و سید ابوالحسن موسوی خورشیدی با عنوان “پنج آذرخش” برگزار شد....

ادامه مطلب ...