« حامد قادرزاده» سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان شد

« حامد قادرزاده» سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان شد

اسماعیل زارعی کوشا، استاندار کردستان در حکمی «حامد قادرزاده» را به سمت سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی منصوب کرد....

ادامه مطلب ...