تاریخ صد سال ورزش پهلوانی کردستان مکتوب شد

تاریخ صد سال ورزش پهلوانی کردستان مکتوب شد

تاریخ صد سال ورزش پهلوانی کردستان توسط ولید خالدیان نویسنده و ورزشکار سنندجی چاپ و منتشر شد. به گزارش بارانی خبر، کتاب صد سال ورزش پهلوانی استان کردستان لب ریز است از داستان پهلوانی ها و رشادت ها، سرگذشت مردان پاک و...

ادامه مطلب ...