ستاد امر به معروف و نهی از منکر دنبال کار ایجابی و دستگیری است

ستاد امر به معروف و نهی از منکر دنبال کار ایجابی و دستگیری است

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان گفت: در ستاد امر به معروف و نهی از منکر دنبال مچ‌گیری نیستیم بلکه دنبال دستگیری هستیم ضمن اینکه دنبال کار سلبی نیستیم بلکه دنبال کار ایجابی هستیم....

ادامه مطلب ...