دادستانی ترکیه برای دمیرتاش درخواست مجازات حبس کرد

دادستانی ترکیه برای دمیرتاش درخواست مجازات حبس کرد

دادستانی ترکیه تا صدور رأی نهایی پرونده صلاح الدین دمیرتاش، از دادگاه صلح و جزای دیاربکر برای وی درخواست حبس کرد. ...

ادامه مطلب ...