اعضای هیات رئیسه شوراهای دیواندره و زرینه انتخاب شدند

اعضای هیات رئیسه شوراهای دیواندره و زرینه انتخاب شدند

بعد از مراسم تحلیف اعضای هیات رئیسه شهرهای دیواندره و زرینه انتخاب شدند ...

ادامه مطلب ...