کاهش محسوس آب ذخیره شده پشت سدهای کردستان

کاهش محسوس آب ذخیره شده پشت سدهای کردستان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان گفت: در حال حاضر ۹۱۸.۴ میلیون مترمکعب آب در مخازن سدهای استان وجود دارد که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته، ۵۹ میلیون مترمکعب کمتر است. به گزارش بارانی خبر، آرش آریانژاد حجم نرمال...

ادامه مطلب ...