شورای شهر دیواندره افشاگری کرد

شورای شهر دیواندره افشاگری کرد

عضو شورای شهر دیواندره از کارشکنی در برخی واحدهای شهرداری، دریافت عوارضات غیر معارف و وجود افرادی غیر متخصص در شهرداری دیواندره خبر داد....

ادامه مطلب ...