مقامات برای حضور در انتخابات مجلس باید تا چه زمانی استعفا دهند؟

مقامات برای حضور در انتخابات مجلس باید تا چه زمانی استعفا دهند؟

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس آخرین فرصت مقاماتی که قصد شرکت در انتخابات مجلس را دارند را اعلام کرد. ...

ادامه مطلب ...