۶۰۰ نفر متقاضی تسهیلات کشاورزی در دیواندره

۶۰۰ نفر متقاضی تسهیلات کشاورزی در دیواندره

شهرستان دیواندره در سال 97 موفق به پرداخت 104 میلیارد تومان تسهیلات بخش کشاورزی شد. 600 نفر در سال جاری متقاضی تسهیلات در بخش امور دام کشاورزی هستند....

ادامه مطلب ...