گردشگری کردستان در تکاپوی توسعه و دستاوردهای تازه

گردشگری کردستان در تکاپوی توسعه و دستاوردهای تازه

وجود ظرفیت‌های بالقوه و نعمت‌های خدادادی در استان، نوید روزهای بهتر در حوزه گردشگری کردستان را می‌دهد. ...

ادامه مطلب ...